Въпроси и отговори

Кратки въпроси и отговори за нови членове:
Какво е Феспа България?
Как мога да стана член?
Платено ли е участието във Феспа България?
Колко е членският внос за юридически лица?
Колко фирми са членове?
Кои са партньорските организации на Феспа България?

Какво е Феспа България?
Феспа България е доброволно, неправителствено и независимо сдружение на производители на сито, дигитален, текстилен и други видове печат, на производители и доставчици на оборудване, технологии и консумативи за такъв печат, и други свързани дейности. Регистрирана през 2011 година като Българската асоциация за съвременна графика и печат (БАСГП), Феспа България носи това име от 2018 г.


Как мога да стана член?
Първо трябва да се запознаете с Устава на сдружението и да попълните формата за кандидатстване за Нов член.


Платено ли е участието във Феспа България?

 • Встъпителна вноска на нов член на Асоциацията: 100 лв.
 • Годишен членски внос за юридически лица и еднолични търговци: 500 лв.
 • Годишен членски внос за физически лица, в т.ч. Упражняващи свободна професия: 250лв.

Членски внос

Годишният членски внос за юридически лица и еднолични търговци се заплаща наведнъж най-късно до 31 януари или на две равни вноски по 250 лв. всяка, платими съответно най-късно:

 • до 31 януари – за първото полугодие
 • до 31 юли – за второто полугодие

Годишният членски внос за физически лица, в т.ч. упражняващи свободна професия се заплаща наведнъж най-късно до 31 януари или на две равни вноски по 125 лв. всяка, платими съответно най-късно

 • до 31 януари – за първото полугодие
 • до 31 юли – за второто полугодие

Колко фирми са членове на асоциацията?

Управителен съвет
Председател на УС: Анка Бимбалова, Графика МС ЕООД
Зам. председател на УС: Найден Найденов, Атиа Принт ООД
Член на УС и Секретар: Десислава Тодорова, Полиграфия Инфо ООД
Член на УС: Даниел Сарандев, Сарв ЕООД
Член на УС: Ивайло Цветков, Бивалвия ООД

Членове

 • Анталис България ЕООД, София
 • Атиа Принт ООД, София
 • Белжи ООД, Стара Загора
 • Бивалвия ООД, София
 • Венцислав Йорданов, физическо лице
 • Графика МС ЕООД, София
 • Джей Пойнт ООД, София
 • Джипитиес ЕООД, София
 • Импрес ООД, Пловдив
 • Интел Дизайн ЕООД, Пловдив
 • (Индоор Дисплейс) – БТГ ЕООД, Варна
 • Коника Минолта Бизнес Сълюшънс България ЕООД, София
 • Ксерокс България, ЕООД
 • Надежда Георгиева, физическо лице
 • Николай Николов, физическо лице
 • Пиксел принт студио ЕООД, Пловдив
 • Принтер БГ ООД, Бургас
 • Полиграфия Инфо ООД, София
 • Радев Принт ЕООД, Габрово
 • Сарв ЕООД, София
 • Сфера Дизайн ЕООД, София
 • Тепеде България ЕООД, София
 • Тракия Дизайн ООД, Габрово
 • Фреш принт ООД, София
 • Щерев ЕТ, София

Поканата за членство е отворена през цялата година. Нови членове се приемат на Общо събрание.


Кои са партньорските организации на Феспа България?
Основният партньор на асоциацията е международната организация FESPA, към която БАСГП се присъедини през септември 2011 като асоцииран член.

От септември 2013 БАСГП е пълноправен член на FESPA, а от 2018 има правото да носи името Феспа България.