Отчети

Тук можете да намерите всички важни документи, които служат за справочна литература, обсъждат се в момента или се използват за допълнителна информация към официалните документи на Феспа България.

ФЕСПА БЪЛГАРИЯ         
ЕИК: 176093927       
Държава (BG): България  
Населено място: София            
Адрес: бул. Академик Иван Гешов No 2Е, бл. Бизнес център "Сердика"  
МОЛ: Анка Бимбалова
Email: office@fespa.bg