Кои сме ние?

Българската асоциация за съвременна графика и печат (БАСГП) е доброволно, неправителствено и независимо сдружение на производители на сито, дигитален, текстилен и други видове печат, на производители и доставчици на оборудване, технологии и консумативи за такъв печат, и други свързани дейности.

Вижте повече за Fespa, в която Българска Асоциация за съвременна графика и дизайн е пълноправен член.

<iframe width=“560″ height=“315″ src=“//www.youtube.com/embed/v2dESXA3pUM“ frameborder=“0″ allowfullscreen></iframe>