Семинар “ Перфектният цвят в графиката и текстила”

Българската Асоциация за съвременна графика и печат ( БАСГП) и фирма Криейтив Център ООД организираха на 31 октомври 2014 година презентация и демо пред студентите от Национална художествена акaдемия.

Управителят на Криейтив Център ООД и член на БАСГП (http://basgp.org) г-жа Нели Попова откри семинара, като запозна присъстващите с идеите и целите на БАСГП – пълноправен член на международната асоциация FESPA (http://fespa.com). Collage

Г-жа Ингрид Холачек, Търговски директор, Pantone, Централна и Източна Европа (http://www.pantone.com) и г-н Стойо Пашов, Продуктов мениджър за Pantone/X-Rite в Криейтив Център ООД (http://creativecenter.bg) представиха на аудиторията полезни и интересни теми в областта на управлението и контрола на цвета. Студентите с интерес изслушаха презентациите за характеристиките и тенденциите в цветовете и ентусиазирано разговаряха с лекторите за практически насоки и съвети. На вниманието на аудиторията бяха представени и необятните възможности на продуктовата гама на Apple за работа в дизайна и печата.

Collage2

На първите трима регистрирали се за мероприятието студенти Криейтив Център ООД подари персонално 3 скали стандартизирани цветни мостри Pantone, както и една такава скала на Катедра “Рекламен Дизайн” в лицето на г-н Теодор Лихо – старши преподавател в катедрата. На ръководителите на департаменти “Книга и печатна графика”,”Текстил” и “Рекламен дизайн” беше подарен и по един безплатен годишен абонамент за уебпортала на Pantone – Color Trend PantoneView, който те ще предоставят за ползване на студентите си.

Проф. Виктор Паунов – заместник ректор на НХА и г-жа Дима Каприева -преподавател в департамент “Tекстил” благодариха на организаторите за чудесно проведения семинар с практически демонстрации и пожелаха следващия подобен да бъде организиран в началото на следващата година.