FESPA обяви резултатите от проучването PRINT CENSUS 2015

Infographic Story BulgarianВ периода май 2014 година до април 2015 година FESPA проведе своето годишно глобално проучване за нагласите и очакванията в печатната индустрия. Анкетирани бяха над 1000 фирми от целия свят, представители на печатната индустрия. Резултатите от проучването показват шест общи тенденции в бранша:

1. Повече оптимизъм
2. Печатната услуга става все по-ориентирана към клиента
3. Промяна в продуктовия микс
4. Цифровите технологии са все по-голям фактор
5. Растеж в сегмента за печат върху текстил
6. Бъдещето на дисплейната реклама е в интеграцията с цифровите медии

Данните от пълното изследване е достъпно само за асоциациите на FESPA.
Като пълноправен член на федерацията, членовете на БАСГП получават безплатен достъп до цялото проучване.