Технологични наръчници за членовете на FESPA

profit-for-purposeКато част от своя ангажимент към образованието и обмена на знания, FESPA стартира своята инициатива за изработване на серия от технологични наръчници, които да предоставят техническа експертиза по въпроси от печатната индустрия.

Вече са налични първите четири издания за 2015 година. Всеки комплект включва въвеждащ преглед, две информационно специфични ръководства, както и секция с често задавани въпроси. Наръчниците се предоставят безплатно на членовете на локалните асоциации на FESPA.

IMG_0071

Технологичните ръководства са само част от образователно-информационните предимства, които са достъпни за асоциациите членки на FESPA. Други скорошни образователни инициативи, финансирани по програмата Profit for Purpose, включват конференции и събития в Европа, Китай, Африка и Евразия, стартирането на Printeriors Conference, както и четири регионални конгреса в скандинавския регион, Южна Европа, Мексико и Африка.

IMG_0072

През 2014г. FESPA бе домакин на две конференции Digital Textile Conferences в Италия и Турция и преиздаде обновените Planet Friendly Guides, които сега са достъпни в 11 индивидуално адаптирани ръководства.