Положителни нагласи за печата в новото проучване на Fespa и InfoTrends

Излезе поредното проучване за нагласите в печатния бранш (Print Census 2018), проведено в съвместно партньорство между FESPA и InfoTrends. Данните са събрани през 2017 година по време на различни FESPA събития сред членовете на организацията в Европа, Евразия, Мексико, Бразилия, Тайланд и Южна Африка. В резултат са анкетирани 1405 респонденти (разпределени в различни области на печатната индустрия), което е увеличение с 12% спрямо предходното проучване през 2015 година. Участниците са от 102 държави, което увеличава географския обхват с 59%. Ключовите тенденции от 2015 продължават да са актуални, поради продължаващото икономическо възстановяване и положително въздействие на технологиите върху все по-масовата персонализация в печата. Ето кои са 6-те ключови аспекта от последното проучване:

Оптимизъм

Оптимистичните настроения за бъдещето на бранша сред анкетираните се повишават до 83% (спрямо 80% през 2015). Това е продиктувано и от факта, че от 2007 година насам широкоформатният печат има средногодишен ръст от 4.2%. Цифровото производство сред анкетираните днес заема 44%, като се очаква в рамките на 2 години да достигне 53%.

Изисквания на клиентите

Печатът се предефинира като ориентирана към нуждите на клиента индустрия и това става все по-изразена тенденция, породена от масовата персонализация на продукти. 72% от анкетираните отчитат скъсяване в очакваните срокове за производство, а 61% – в намаляване на отделните тиражи.

Разработване на специфичен широкоформатен продуктов микс

68% от анкетираните регулярно произвеждат и намират потенциална възможност за растеж в банерите и билбордите. В областта на POS/POP дисплеите работи 59% от бизнеса, а над половината респонденти залагат на самозалепващи продукти. Очевиден е положителният ръст в интериорния печат и най-вече при тапетите, където 74% прогнозират растеж и възможна пазарна ниша.

Инвестиции в дигитални технологии

Печатният бранш продължава да отговаря на променящите се изисквания на клиентите (посочени в точка 2) чрез стратегически инвестиции в цифрови технологии за увеличаване на работния капацитет. Драстично се увеличава процентът анкетирани (от 34 на 54%), които са мотивирани да инвестират в нови производствени мощности. За 53% важен фактор остава намаляването на разходите. Отново според 53% ключов аспект е навлизането на различни пазари с иновативни продукти. В областта, оказваща влияние върху удовлетвореността и задържането на клиентите, 34% се фокусират върху инвестиции за контрол на качеството, а 28% – в изграждане на по-широка печатна мрежа. Установените модели при технологиите се запазват, като се наблюдава ръст при UV, латекса и сублимацията, и спад при солвентнта, водните и аналогови производства.

Тенденции при печата на текстил

Значителен е ръстът при печата върху текстил, като основен дял заемат спортните облекла, платовете и бързооборотните дрехи. Въпреки навлизането на дигиталния печат, в този сегмент все още доминират аналоговите технологии за печат. Въпреки това 56% от анкетираните в този сектор са инвестирали в нови цифрови решения, а други 19% планират да го направят в близките две години, за да намалят времето за производство или да създават нови дизайнерски колекции и прототипи. Основен инвестиционен приоритет остава производствената скорост (69%) и възможността за печат върху нетретирани материали (55%). Работещите в този сегмент очакват ръст в търсенето от 12% в следващите две години.

Екологични изисквания

Инвестициите в по-екологично производство са силно повлияни от очакванията на клиентите, като за 76% от анкетираните това оформя тяхната бъдеща бизнес стратегия. 32% заявяват, че използват енергийно ефективно или сертифицирано оборудване, консумативи и материали. Също така 72% отбелязват, че са успели да инвестират в подобни решения, без това да доведе до повишаване на производствените цени.

Ето как Изпълнителният директор на FESPA Шон Холт коментира резултатите: „Радваме се, че за пореден път ставаме свидетели на устойчив растеж в печатния бранш. Констатациите показват непрекъснат ангажимент от доставчиците на печатни услуги за разбиране и задоволяване на променящите се очаквания на клиентите. Бизнесът не се отказва и от инвестиции в технологии и обучение.“ 

Пълният доклад, който е безплатен за членовете на FESPA Direct и националните асоциации, би могъл да спомогне вземането на информирано решение за постигане на дългосрочен растеж. Цената за нечленуващи е 2000 евро.