fbpx

Въпроси и отговори

Кратки въпроси и отговори за нови членове: Какво е БАСГП? Как мога да стана член? Платено ли е участието в БАСГП? Колко е членският внос за юридически лица? Колко фирми са членове? Кои са партньорските организации на БАСГП? Какво е

Прочети повече

Протокол от учредително събрание

От 2018 година Българска асоциация за съвременна графика и печат прие името Феспа България. ПРОТОКОЛ от учредително събрание на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация за съвременна графика и печат“ Днес, 12 април 2011 г., долуподписаните учредители: „АТИА ПРИНТ“ ООД,

Прочети повече

Решение за учредяване на БАСГП, публикувано в Държавен вестник

През 2011 година е учредено дружество с нестопанска цел Българска асоциация за съвременна графика и печат. От 2019 година Българска асоциация за съвременна графика и печат прие името Феспа България. Решение за учредяване на БАСГП, публикувано в Държавен вестник /pdf/

Прочети повече

ПРОТОКОЛ № 1 на Управителния съвет

ПРОТОКОЛ № 1 на Управителния съвет на Българска асоциация за съвременна графика и печат Днес, 12.04.2011 г. се състоя заседание на новоизбрания Управителен съвет на Българска асоциация за съвременна графика и печат. Присъстват всички членове на Управителния съвет, а именно:

Прочети повече

Правилник за дейността на Управителния съвет

През 2011 година е учредено дружество с нестопанска цел Българска асоциация за съвременна графика и печат. От 2019 година Българска асоциация за съвременна графика и печат прие името Феспа България. П Р А В И Л Н И К за

Прочети повече

Членски внос

Извадка от ПРОТОКОЛ № 1 на Управителния съвет на Българска асоциация за съвременна графика и печат, касаеща точка 3 от дневния ред – размер на членския внос Р Е Ш И : 1. Определя размера на встъпителната вноска на нов

Прочети повече