fbpx

Въпроси и отговори

Кратки въпроси и отговори за нови членове:
Какво е Феспа България?
Как мога да стана член?
Платено ли е участието във Феспа България?
Колко е членският внос за юридически лица?
Колко фирми са членове?
Кои са партньорските организации на Феспа България?

Какво е Феспа България?
Феспа България е доброволно, неправителствено и независимо сдружение на производители на сито, дигитален, текстилен и други видове печат, на производители и доставчици на оборудване, технологии и консумативи за такъв печат, и други свързани дейности. Регистрирана през 2011 година като Българската асоциация за съвременна графика и печат (БАСГП), Феспа България носи това име от 2018 г.


Как мога да стана член?
Първо трябва да се запознаете с Устава на сдружението и да попълните формата за кандидатстване за Нов член.


Платено ли е участието във Феспа България?

  • Встъпителна вноска на нов член на Асоциацията: 100 лв.
  • Годишен членски внос за юридически лица и еднолични търговци: 500 лв.
  • Годишен членски внос за физически лица, в т.ч. Упражняващи свободна професия: 250лв.

Членски внос

Годишният членски внос за юридически лица и еднолични търговци се заплаща наведнъж най-късно до 31 януари или на две равни вноски по 250 лв. всяка, платими съответно най-късно:

  • до 31 януари – за първото полугодие
  • до 31 юли – за второто полугодие

Годишният членски внос за физически лица, в т.ч. упражняващи свободна професия се заплаща наведнъж най-късно до 31 януари или на две равни вноски по 125 лв. всяка, платими съответно най-късно

  • до 31 януари – за първото полугодие
  • до 31 юли – за второто полугодие

Колко фирми са членове на асоциацията?

Управителен съвет
Председател на УС: Даниел Сарандев, Сарв ЕООД
Зам. председател на УС: Ивайло Цветков, Бивалвия ООД
Член на УС: Анастасия Салабашева, физическо лице

Секретар: Десислава Тодорова, Полиграфия Инфо ООД

Членове

Актуалният списък с членове можете да видите тук.

Поканата за членство е отворена през цялата година. Нови членове се приемат на Общо събрание.


Кои са партньорските организации на Феспа България?
Основният партньор на асоциацията е международната организация FESPA, към която БАСГП се присъедини през септември 2011 като асоцииран член. От септември 2013 БАСГП е пълноправен член на FESPA, а от 2018 има правото да носи името Феспа България.

ФЕСПА БЪЛГАРИЯ         
ЕИК: 176093927       
Държава (BG): България  
Населено място: София            
Адрес: бул. Академик Иван Гешов No 2Е, бл. Бизнес център "Сердика"  
МОЛ: Даниел Сарандев
Email: office@fespa.bg