fbpx

Мисия и цели

Феспа България е доброволно, неправителствено и независимо сдружение на производители на сито, дигитален, текстилен и други видове печат, на производители и доставчици на оборудване, технологии и консумативи за такъв печат, и други свързани дейности. Основните цели на Феспа България са:

  • да подпомага бизнеса на своите членове като осигурява помощ и съдействие за тяхната рентабилност и конкурентоспособност;
  • да работи за подобряване на бизнесклимата въз основа на европейските практики и ценности;
  • да работи за премахването на бюрократични и административни пречки пред бизнеса на своите членове и утвърждаване на добри практики в печатния бизнес;
  • да подкрепя, представлява и защитава интересите на членовете си юридически;
  • да допринася за сплотеността между членовете на основата на общите им интереси, ценности и кодекс на поведение, като асоциацията се утвърди в средище за взаимен обмен на идеи и информация;
  • да си сътрудничи с български и международни организации в сектора, които споделят идеите и ценностите на асоциацията;
  • да популяризира и разширява обхвата на различните методи за печат;
  • да подпомага професионалното обучение и повишаване на квалификацията на специалистите от печатната индустрия;
  • да следи за ефективната пазарна конкуренция между членовете и да следи за предотвратяване на монополизма;
  • чрез своята международна дейност да осигурява на членовете си достъп до глобалната общност от печатари и доставчици като им осигурява по-добра информираност и подкрепа за дейността им на българския и чуждите пазари;