Контакти

За информация и контакт:

Десислава Тодорова

Секретар на Феспа България

Тел.: +359 87 8100 149

E-mail: office@fespa.bg