Решение за учредяване на БАСГП, публикувано в Държавен вестник

През 2011 година е учредено дружество с нестопанска цел Българска асоциация за съвременна графика и печат. От 2019 година Българска асоциация за съвременна графика и печат прие името Феспа България.

Решение за учредяване на БАСГП, публикувано в Държавен вестник /pdf/